Sodelo

  • Trg svobode 23 / Trbovlje
  • Cesta Borisa Kidriča 2 / Zagorje
  • (samo še Hrastnik manjka, pa smo kompletni, tudi to bo enkrat)

javna pisarna, kot radi rečemo

MANIFEST SODELA / COWORKING MANIFESTI

Punkt je podpisnik in zagovornik Coworking manifesta – globalnega dokumenta, ki vključuje temeljne vrednote in načela sodelovalnih skupnosti v svetu:

IZZIV

Kot družba se soočamo z edinstvenimi ekonomskimi, okoljskimi, družbenimi in kulturnimi izzivi. Z inovacijami spreminjamo te izzive v priložnosti, s katerimi se krepi občutek za skupnost in odgovornost do planeta. 2 | Sodelo je odprto gibanje, ki spreminja način dela. Skupna vizija sodelovalnih skupnosti je nov ekonomski motor, zgrajen na podlagi sodelovanja skupnosti v nasprotju z odtujenostjo in netransparentnostjo ekonomije zadnjih stoletij.

REŠITEV

Sodelo je odprto gibanje, ki spreminja način dela. Skupna vizija sodelovalnih skupnosti je nov ekonomski motor, zgrajen na
podlagi sodelovanja skupnosti v nasprotju z odtujenostjo in netransparentnostjo ekonomije zadnjih stoletij.

VREDNOTE SKUPNOSTI

Sodelovanje namesto tekmovanja.
Skupnost namesto skritih namenov.
Udeležba namesto opazovanja.
Dejanja namesto obljub.
Prijateljstvo namesto formalnosti.
Drznost namesto varnosti.
Učenje pred strokovnostjo.
Ljudje namesto osebnosti.
Ekosistem vrednot namesto verige vrednosti.

PRIHODNOST

Verjamemo, da inovacija sproža nove inovacije. Sodelovalne skupnosti se združujejo z namenom soustvarjanja človeku prijaznih, povezanih in trajnostnih ekonomij za boljši svet.

KAJ JE TA PROSTOR ?
Javna pisarna, kot radi rečemo. Je prostor za sodelo ali coworking prostor, je prostor idej, spletanja mrež in deljenja znanja. Srečališče ustvarjalnih in odgovornih projektov, podjetij, produktov, pobud in posameznikov iz Zasavja ter prijateljev od drugod. Povezovalec različnih sektorjev in disciplin. Platforma, ki deluje na podlagi skupnostnega konsenza.

KOMU JE NAMENJEN?
Tistim, ki vas zaganja ustvarjalnost. Tebi, ki te zanimata uresničevanje vrednot trajnosti in soodločanje v okviru novih načinov dela. Vsem, ki potrebujete vzpod-budno in dinamično okolje za delo in prepoznavate pomembnost sodelovanja v skupnosti. Zraven pride tudi delujoči wi-fi, topla kava ali čaj, sproščen pogovor in mir pred tistim, česar ne potrebujete. Vse po želji, brez sedežnega reda.